پروژه‌های شرکت ساختمانی بانک ملت: 
                                                                                                                                                          بروز رسانی : 94/11/10

 1. پروژه تجاری - اداری معین

  image
  پروژه تجاری - اداری معین
 2. پروژه تجاری - اداری مادر

  image
  پروژه تجاری - اداری مادر
 3. پروژه مسکونی دریان نو

  image
  پروژه مسکونی دریان نو
 4. سایت پشتیبان جیحون

  image
  سایت پشتیبان جیحون