پروژه‌های شرکت ساختمانی بانک ملت: 

سال نو مبارک باد


 1. پروژه تجاری - اداری ملت ۱

  image
  پروژه تجاری - اداری ملت ۱
 2. پروژه تجاری - اداری ملت ۲

  image
  پروژه تجاری - اداری ملت ۲
 3. پروژه مقدس اردبیلی

  image
  پروژه مقدس اردبیلی
 4. سایت پشتیبان جیحون

  image
  سایت پشتیبان جیحون
 5. پروژه مسکونی دریان نو

  image
  پروژه مسکونی دریان نو